Asmenybės ir karjeros vystymas (HUM164 LT)

Program code:
HUM164
ECTS:
6
Teaching language:
Lithuanian
Download course syllabus

Course description

Šiame kurse asmenybė yra suvokiama, kaip įgūdžių rinkinys ir kūrybiškumas yra laikomas vienu iš galimų asmenybės įgūdžių. Šio kurso teorinėse paskaitose ir pratybų metu klausytojai supažindami su pagrindiniais asmenybės psichologijos teiginiais ir teorijomis; yra nagrinėjami kūrybiškumo pagrindai, motyvacija, kaip kūrybos variklis ir asmenybė, kaip kuriantis, tobulėjantis subjektas. Studentai supažindinami su psichosocialinio proceso ypatumais. Yra nagrinėjami verbalinės ir neverbalinės komunikacijos elementai, jausmų psichologijos dėsningumai, grupinio ir komandinio bendravimo aspektai; yra gilinamasi į kūrybos procesą individualiu bei socialiniu aspektu, į kūrybiškumo skatinančius / slopinančius veiksnius bei kūrybiškumo lavinimo būdus.

Pratybų metu dalyviai praktiškai išbando komunikacijos įgūdžius ir aptaria jų svarbą kasdienėje veikloje, nagrinėja kaip pasireiškia vienas ar kitas socialinės psichologijos dėsnis. Taip pat praktiniai užsiėmimai yra skirti studentų individualių asmeninių savybių ir pasitikėjimo savimi nustatymui, individualiam (ir grupiniam) įvertinimui (ir įsivertinimui) bei analizavimui; asmeninės veiklos valdymo būdų pasirinkimui; komandinio elgesio įgūdžių lavinimui. Žinios ir patyrimas suteikia galimybę gilesniam ir platesniam savo asmeniniam ir profesiniam augimui bei tobulėjimui, aiškesniam ateities planų, karjeros matymui; išmoktų kūrybiškumo principų pritaikymui praktinėse veiklose.

Šiame kurse yrai sąsajos tarp savo ir kitų asmenybės suvokimu ir pažinimu; empatija; pasitikėjimu savimi, karjeros matymu. Ypatingas dėmesys bendravimo etikos tobulinimui ir kūrybiškumo skatinimui socialinės psichologijos kontekste.

Course goals

1) suteikti žinių apie tarpasmeninio bendravimo ypatumus; sugebėti suprasti ir analizuoti socialinės elgsenos priežastis ir pasekmes;

2) lavinti gilesnį savo asmenino vidino psichosocialinio portreto supratimą ir priėmimą; skatinti aiškesnį savo ateities planų ir galimybių matymą; geriau perprasti kitų asmenybes ir jų elgesio ypatumus;

3) padėti suprasti psichologinį kūrybiškumo procesą ir jį skatinančias bei slopinančias sąlygas;

4) skatinti kūrybinio mąstymo tobulinimą; ugdyti studentų kūrybiškumą, atliekant praktines individualias ir grupines užduotis;

5) užsiimti savistaba; autorefleksija; saviaktualizacija.

Course results

  • Gebėti įvardinti pagrindines komunikacijos psichologijos, kūrybiškumo psichologijos, asmenybės psichologijos koncepcijas.
  • Gebėti pritaikyti psichosocialines, komunikacijos, kūrybiškumo, asmenybės psichologijos teorijas įvairiose grupėse; išmanyti ir taikyti praktikoje psichologijos teorijų aspektus..
  • Gebėti taikyti kritinį, konstruktyvų, kūrybinį mąstymą problemų identifikavimui ir sprendimui.
  • Studentai bus supažindinti su daugybe praktinių įgūdžių, skirtų stiprinti jų kūrybinius, savęs pristatymo įgūdžius.
  • Studentai galės pritaikyti praktinius kūrybiškumo, savęs pristatymo įgūdžius karjeros planavime

Lecturers

envelopephone-handsetcrosschevron-downchevron-rightchevron-right-circle