2023.04.26

Lietuvos švietimo lyderė mokytoja Deimantė: „Kiekvienas vaikas turi jaustis gerbiamas“

Meet Asta Lisauskienė: The new director of the International Business and Communication Bachelor Programme 

2024.03.07

ISM SUSTAINABILITY COMMUNITY MEETUP. Global Perspectives: Revealing ESG in Mega Projects Across Different Countries

2024.03.04

REUNION '24. In unity, we find our power

2024.02.26
1 2 3 110

 „Mano asmeninė misija - dirbti taip, kad kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo savo socialinės, kultūrinės ir ekonominės padėties, mokykloje jaustųsi gerbiamas ir vertinamas, kad galėtų atskleisti savo potencialą ir patirti mokymosi sėkmę“, - sako Deimantė Jankūnaitė, ISM ir LRT konkurso „Lietuvos švietimo lyderis“ nugalėtoja. Anot Kauno S. Dariaus ir S. Girėno mokyklos mokytojos, viešojoje erdvėje dažniausiai girdime apie mokytojo darbo sunkumus. O per nuolatos linksniuojamas problemas pasimeta mokytojo darbo prasmė ir rezultatai.

 

Tad pašnekovė lrt.lt skaitytojams praskleidžia mokytojo darbo užkulisius ir dalijasi, kokiomis vertybėmis vedina pasirinko mokytojos kelią, kokią prasmę atranda savo darbe bei ką jai reiškia mokytojos profesija.

 

Deimantė Jankūnaitė

Deimante, susipažinkime su Jumis artimiau. Kodėl nusprendėte tapti mokytoja?

 

Nuo pat vaikystės man patiko kūryba, pokyčiai, iššūkiai, muzika ir darbas su žmonėmis, todėl nusprendžiau, kad reikia šiuos dalykus suderinti ir būti muzikos mokytoja. Pradėjus dirbti muzikos mokytoja supratau, kad mokykloje šalia darbo su vaikais noriu ir galiu inicijuoti pokyčius, todėl baigiau švietimo vadybos magistro studijas. Vėliau išsikėliau iššūkį persikvalifikuoti, todėl baigiau ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto „Ateities ekonomikos mokytojo“ studijas. Visa tai atvedė iki mano dabartinio kelio - direktoriaus pavaduotojos ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytojos pozicijos Kauno S. Dariaus ir S. Girėno mokykloje.

 

Ką Jums reiškia Jūsų darbas?

 

Darbas mokykloje man reiškia labai daug, visų pirma tai ryšys su mokiniais, kuris augina abipusiai, įkvepia naujiems darbams ir gyvenimui. Nuostabus jausmas ir didžiausia mokytojo darbo vertybė -  galimybė ugdyti ir paskatinti savo mokinius vertinti ir plėtoti savo prigimtinius gebėjimus,  pomėgius, padėti atrasti arba stiprinti motyvaciją, pasitikėjimą, įkvėpti karjeros siekiams.

 

Jūsų nuomone, mokytojo profesija vis dar suvokiama per siaurai?

 

Mano aplinkoje esantys žmonės, artimieji, draugai, mokytojo profesiją mato labai plačiai, jie supranta, kokias neribotas galimybes turi šios profesijos atstovai. Tačiau visuomenė šią profesiją mato labai įvairiai, galbūt ir siaurai, turi daug baimių, išankstinių nusistatymų, tai galima matyti ir iš kiekvienais metais esančio mažo stojančiųjų skaičiaus į pedagogikos studijas, ypač prioritetinių sričių, tokių kaip matematika, chemija ir fizika.

 

Kaip ką tik kalbėjome, mokytojo darbas susideda ne tik iš žinių perteikimo, tačiau ir iš mokinio auginimo, jo vertybių, pasitikėjimo savimi formavimo ir pagalbos siekiant užsibrėžtų karjeros tikslų. Tad mokytojo profesijoje sutelkta daug atsakomybės. Kaip Jūs asmeniškai imatės lyderystės?

 

Manau, kad mano, kaip mokytojos lyderystė ugdyme prasideda nuo mokiniuose įžiebiamos ugnelės norui pažinti ir mokytis. Taip pat lyderystės imuosi stengdamasi atskleisti kiekvieno mokinio potencialą, kuris užtikrintų kiekvieno mokinio ugdymo(si), augimo sėkmę, kiekvienam vaikui leidžiu būti savo mokymosi proceso lyderiu. Lyderystės imuosi į gimnazijos veiklą integruodama šiuolaikiniam žmogui reikalingiausių įgūdžių ir kompetencijų ugdymą. Pastaraisiais metais gimnazijoje labai aktyviai organizuojame ir vykdome tarptautinius projektus.  2021-2022 metais organizavau, vykdžiau ir su mokiniais dalyvavau 14-oje tarptautinių projektų, o bendrai kartu su gimnazijos bendruomene įgyvendinome 30 tarptautinių projektų. Tarptautiškumo iniciatyva į mūsų gimnaziją atnešė daug pozityvių rezultatų. Šie rezultatai tai mokinių, dalyvavusių tarptautiniuose projektuose, didesnis pasitikėjimas savimi, iniciatyvumas, kūrybiškumas, aktyvesnis įsitraukimas į gimnazijos veiklas ir lyderystė, patobulinti socialiniai įgūdžiai ir anglų kalbos žinios, atviresnis požiūris į pasaulį, kultūras, skirtumus, alternatyvių, įvairiapusių mokymosi metodų suvokimas ir pritaikymas. Dar vienas labai ryškus rezultatas tai projektų vykdymo metu atsiradusi sinergija tarp mokytojo ir mokinių, susiformavę nuoširdūs, stiprūs, patikimi tarpusavio santykiai, kurie išlieka ir pasibaigus projektui bei skatina imtis naujų sumanymų.

 

Išvardijote nemažai iniciatyvų ir pasiekimų. Tačiau visai tai įgyvendinti ir pasiekti tikriausiai nėra labai lengva. Su kokiais iššūkiais susiduriate savo profesinėje kelionėje?

 

Didžiausi iššūkiai tai laikas, kurio atrodo, kad vis neužtenka, jog galėtum dar daugiau prisiliesti prie kiekvieno mokinio, pažinti jį, padėti kartu įveikti problemas kylančias asmeniniuose mokinių gyvenimuose, -kurios daro didelę įtaką mokinių pasitikėjimui savimi, atvirumui, norui dalintis.

 

ISM ir LRT konkurse, kuriame buvo renkamas Lietuvos švietimo lyderis, laimėjote kategorijoje už indėlį kuriant iniciatyvas savo švietimo įstaigoje. Ar galėtumėte pasidalinti, kaip kuriate unikalią mokymosi aplinką?

 

Man svarbu, kad mokymosi aplinka būtų motyvuojanti ir tokia, į kurią mokiniai norėtų sugrįžti. Stengiuosi, kad pamokoje kiekvienam mokiniui būtų saugu, jauku, kiekvienas jaustų galimybę kurti ryšį, kuris būtų grįstas atvirumu ir pasitikėjimu. Mano pamokose daug bendradarbiavimo, kūrybos ir iššūkių, kurie mokiniams padeda plėsti savo galimybių ribas. Stengiuosi sudaryti sąlygas mokiniams būti atsakingiems už savo pasirinkimus ir sprendimus. Labai svarbus dalykas pamokoje - mokiniams patiems suteikti galimybę išsikelti pamokos tikslą ir uždavinius, gebėti įverti pasiektą rezultatą.

 

Organizuoju pamokas remdamasi aktyviais mokymo(si) metodais, į formalų mokymą įtraukiu tarptautiniuose projektuose išmoktus neformaliojo ugdymo(si) metodus. Naudoju metodus, kuriuose esu pati išbandžiusi, prieš planuodama pamoką ir jos veiklas, klausiu ne tik mokinių, bet savęs ar man, mano aplinkai tai yra įdomu, svarbu ir vertinga. Taip pat nuolat stengiuosi prisitaikyti prie kiekvienos klasės ir mokinio, koreguoju savo mokymo metodus pagal mokinių poreikius.

 

Kokius savo lyderystės įgūdžius norėtumėte patobulinti?

 

Norėčiau patobulinti lyderystėje laiko planavimo įgūdžius, kurie leistų efektyviau išnaudoti turimą laiką, susikoncentruoti į prioritetus, savo asmeninius poreikius.

 

Ką Jums asmeniškai reiškia lyderystė?

 

Man lyderystė tai savo galimybių ir potencialo panaudojimas kuo pozityvesniems, naudingiems ir vertingiems tikslams ir pokyčiams įgyvendinti, taip pat gebėjimas įkvėpti ir motyvuoti tai daryti kitus.

 

Kokia Jūsų asmeninė misija, būnant mokykloje ir dirbant mokytoja?

 

Švietime mano asmeninė misija (ji yra atsinešta iš ,,Renkuosi mokyti“ programos) - dirbti taip, kad kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo savo socialinės, kultūrinės ir ekonominės padėties, mokykloje jaustųsi gerbiamas ir vertinamas, kad galėtų atskleisti savo potencialą ir patirti mokymosi sėkmę.

 

ISM ir LRT konkurso pagrindinis prizas - studijos „Švietimo lyderystės“ programoje. Ką Jums reiškia galimybė toliau mokytis ir tobulėti?

 

Šis laimėjimas yra didelė atsakomybė – dar daugiau mokytis ir visas įgytas žinias panaudoti efektyvesnio, kokybiškesnio švietimo linkme. Mokytojai turi mokytis visą gyvenimą, nes šiuolaikiniame pasaulyje pokyčiai vyksta žaibišku greičiu. Kiekviename gyvenimo pokytyje, reikia naujų kompetencijų, kurias galima įgyti tik nuolatos besimokant. Kuriant sinergiją tarp mokytojo ir vaiko, mokiniui svarbu, kad mokytojas būtų šiuolaikiškas, inovatyvus, suprastų kuo gyvena jo mokiniai.

 

Šių studijų metu noriu sustiprinti savo strateginio planavimo įgūdžius, gauti įžvalgas, kurios padės pažvelgti kitaip į savo darbą, organizaciją ir švietimo sistemą, kad galėčiau imtis tikslingų ir reikalingų pokyčių.

 

Daugiau apie Švietimo lyderystės programą sužinokite ČIA.

 „Mano asmeninė misija - dirbti taip, kad kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo savo socialinės, kultūrinės ir ekonominės padėties, mokykloje jaustųsi gerbiamas ir vertinamas, kad galėtų atskleisti savo potencialą ir patirti mokymosi sėkmę“, - sako Deimantė Jankūnaitė, ISM ir LRT konkurso „Lietuvos švietimo lyderis“ nugalėtoja. Anot Kauno S. Dariaus ir S. Girėno mokyklos mokytojos, viešojoje erdvėje dažniausiai girdime apie mokytojo darbo sunkumus. O per nuolatos linksniuojamas problemas pasimeta mokytojo darbo prasmė ir rezultatai.

 

Tad pašnekovė lrt.lt skaitytojams praskleidžia mokytojo darbo užkulisius ir dalijasi, kokiomis vertybėmis vedina pasirinko mokytojos kelią, kokią prasmę atranda savo darbe bei ką jai reiškia mokytojos profesija.

 

Deimantė Jankūnaitė

Deimante, susipažinkime su Jumis artimiau. Kodėl nusprendėte tapti mokytoja?

 

Nuo pat vaikystės man patiko kūryba, pokyčiai, iššūkiai, muzika ir darbas su žmonėmis, todėl nusprendžiau, kad reikia šiuos dalykus suderinti ir būti muzikos mokytoja. Pradėjus dirbti muzikos mokytoja supratau, kad mokykloje šalia darbo su vaikais noriu ir galiu inicijuoti pokyčius, todėl baigiau švietimo vadybos magistro studijas. Vėliau išsikėliau iššūkį persikvalifikuoti, todėl baigiau ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto „Ateities ekonomikos mokytojo“ studijas. Visa tai atvedė iki mano dabartinio kelio - direktoriaus pavaduotojos ugdymui, ekonomikos ir verslumo mokytojos pozicijos Kauno S. Dariaus ir S. Girėno mokykloje.

 

Ką Jums reiškia Jūsų darbas?

 

Darbas mokykloje man reiškia labai daug, visų pirma tai ryšys su mokiniais, kuris augina abipusiai, įkvepia naujiems darbams ir gyvenimui. Nuostabus jausmas ir didžiausia mokytojo darbo vertybė -  galimybė ugdyti ir paskatinti savo mokinius vertinti ir plėtoti savo prigimtinius gebėjimus,  pomėgius, padėti atrasti arba stiprinti motyvaciją, pasitikėjimą, įkvėpti karjeros siekiams.

 

Jūsų nuomone, mokytojo profesija vis dar suvokiama per siaurai?

 

Mano aplinkoje esantys žmonės, artimieji, draugai, mokytojo profesiją mato labai plačiai, jie supranta, kokias neribotas galimybes turi šios profesijos atstovai. Tačiau visuomenė šią profesiją mato labai įvairiai, galbūt ir siaurai, turi daug baimių, išankstinių nusistatymų, tai galima matyti ir iš kiekvienais metais esančio mažo stojančiųjų skaičiaus į pedagogikos studijas, ypač prioritetinių sričių, tokių kaip matematika, chemija ir fizika.

 

Kaip ką tik kalbėjome, mokytojo darbas susideda ne tik iš žinių perteikimo, tačiau ir iš mokinio auginimo, jo vertybių, pasitikėjimo savimi formavimo ir pagalbos siekiant užsibrėžtų karjeros tikslų. Tad mokytojo profesijoje sutelkta daug atsakomybės. Kaip Jūs asmeniškai imatės lyderystės?

 

Manau, kad mano, kaip mokytojos lyderystė ugdyme prasideda nuo mokiniuose įžiebiamos ugnelės norui pažinti ir mokytis. Taip pat lyderystės imuosi stengdamasi atskleisti kiekvieno mokinio potencialą, kuris užtikrintų kiekvieno mokinio ugdymo(si), augimo sėkmę, kiekvienam vaikui leidžiu būti savo mokymosi proceso lyderiu. Lyderystės imuosi į gimnazijos veiklą integruodama šiuolaikiniam žmogui reikalingiausių įgūdžių ir kompetencijų ugdymą. Pastaraisiais metais gimnazijoje labai aktyviai organizuojame ir vykdome tarptautinius projektus.  2021-2022 metais organizavau, vykdžiau ir su mokiniais dalyvavau 14-oje tarptautinių projektų, o bendrai kartu su gimnazijos bendruomene įgyvendinome 30 tarptautinių projektų. Tarptautiškumo iniciatyva į mūsų gimnaziją atnešė daug pozityvių rezultatų. Šie rezultatai tai mokinių, dalyvavusių tarptautiniuose projektuose, didesnis pasitikėjimas savimi, iniciatyvumas, kūrybiškumas, aktyvesnis įsitraukimas į gimnazijos veiklas ir lyderystė, patobulinti socialiniai įgūdžiai ir anglų kalbos žinios, atviresnis požiūris į pasaulį, kultūras, skirtumus, alternatyvių, įvairiapusių mokymosi metodų suvokimas ir pritaikymas. Dar vienas labai ryškus rezultatas tai projektų vykdymo metu atsiradusi sinergija tarp mokytojo ir mokinių, susiformavę nuoširdūs, stiprūs, patikimi tarpusavio santykiai, kurie išlieka ir pasibaigus projektui bei skatina imtis naujų sumanymų.

 

Išvardijote nemažai iniciatyvų ir pasiekimų. Tačiau visai tai įgyvendinti ir pasiekti tikriausiai nėra labai lengva. Su kokiais iššūkiais susiduriate savo profesinėje kelionėje?

 

Didžiausi iššūkiai tai laikas, kurio atrodo, kad vis neužtenka, jog galėtum dar daugiau prisiliesti prie kiekvieno mokinio, pažinti jį, padėti kartu įveikti problemas kylančias asmeniniuose mokinių gyvenimuose, -kurios daro didelę įtaką mokinių pasitikėjimui savimi, atvirumui, norui dalintis.

 

ISM ir LRT konkurse, kuriame buvo renkamas Lietuvos švietimo lyderis, laimėjote kategorijoje už indėlį kuriant iniciatyvas savo švietimo įstaigoje. Ar galėtumėte pasidalinti, kaip kuriate unikalią mokymosi aplinką?

 

Man svarbu, kad mokymosi aplinka būtų motyvuojanti ir tokia, į kurią mokiniai norėtų sugrįžti. Stengiuosi, kad pamokoje kiekvienam mokiniui būtų saugu, jauku, kiekvienas jaustų galimybę kurti ryšį, kuris būtų grįstas atvirumu ir pasitikėjimu. Mano pamokose daug bendradarbiavimo, kūrybos ir iššūkių, kurie mokiniams padeda plėsti savo galimybių ribas. Stengiuosi sudaryti sąlygas mokiniams būti atsakingiems už savo pasirinkimus ir sprendimus. Labai svarbus dalykas pamokoje - mokiniams patiems suteikti galimybę išsikelti pamokos tikslą ir uždavinius, gebėti įverti pasiektą rezultatą.

 

Organizuoju pamokas remdamasi aktyviais mokymo(si) metodais, į formalų mokymą įtraukiu tarptautiniuose projektuose išmoktus neformaliojo ugdymo(si) metodus. Naudoju metodus, kuriuose esu pati išbandžiusi, prieš planuodama pamoką ir jos veiklas, klausiu ne tik mokinių, bet savęs ar man, mano aplinkai tai yra įdomu, svarbu ir vertinga. Taip pat nuolat stengiuosi prisitaikyti prie kiekvienos klasės ir mokinio, koreguoju savo mokymo metodus pagal mokinių poreikius.

 

Kokius savo lyderystės įgūdžius norėtumėte patobulinti?

 

Norėčiau patobulinti lyderystėje laiko planavimo įgūdžius, kurie leistų efektyviau išnaudoti turimą laiką, susikoncentruoti į prioritetus, savo asmeninius poreikius.

 

Ką Jums asmeniškai reiškia lyderystė?

 

Man lyderystė tai savo galimybių ir potencialo panaudojimas kuo pozityvesniems, naudingiems ir vertingiems tikslams ir pokyčiams įgyvendinti, taip pat gebėjimas įkvėpti ir motyvuoti tai daryti kitus.

 

Kokia Jūsų asmeninė misija, būnant mokykloje ir dirbant mokytoja?

 

Švietime mano asmeninė misija (ji yra atsinešta iš ,,Renkuosi mokyti“ programos) - dirbti taip, kad kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo savo socialinės, kultūrinės ir ekonominės padėties, mokykloje jaustųsi gerbiamas ir vertinamas, kad galėtų atskleisti savo potencialą ir patirti mokymosi sėkmę.

 

ISM ir LRT konkurso pagrindinis prizas - studijos „Švietimo lyderystės“ programoje. Ką Jums reiškia galimybė toliau mokytis ir tobulėti?

 

Šis laimėjimas yra didelė atsakomybė – dar daugiau mokytis ir visas įgytas žinias panaudoti efektyvesnio, kokybiškesnio švietimo linkme. Mokytojai turi mokytis visą gyvenimą, nes šiuolaikiniame pasaulyje pokyčiai vyksta žaibišku greičiu. Kiekviename gyvenimo pokytyje, reikia naujų kompetencijų, kurias galima įgyti tik nuolatos besimokant. Kuriant sinergiją tarp mokytojo ir vaiko, mokiniui svarbu, kad mokytojas būtų šiuolaikiškas, inovatyvus, suprastų kuo gyvena jo mokiniai.

 

Šių studijų metu noriu sustiprinti savo strateginio planavimo įgūdžius, gauti įžvalgas, kurios padės pažvelgti kitaip į savo darbą, organizaciją ir švietimo sistemą, kad galėčiau imtis tikslingų ir reikalingų pokyčių.

 

Daugiau apie Švietimo lyderystės programą sužinokite ČIA.

magnifiercrosschevron-downarrow-up